De tekst in dit boek is het libretto uit de kameropera Waiting for the SIBYL van kunstenaar William Kentridge, die werd gemaakt voor het Teatro dell’Opera di Roma en daar voor het eerst werd opgevoerd in september 2019. De beelden en teksten werden in de opera op schermen van verschillende grootte geprojecteerd. In de operaproductie had de rechterpagina meestal tekst en de linkerpagina een mengeling van tekeningen en de schaduw van een danseres die op het projectievlak viel.

Papieradviezen: De Monsterkamer
Ontwerp: Oliver Barstov 
Bindwerk: boekbinderij van Waarden