Er zijn weinig gebouwen die zozeer tot de verbeelding spreken als een Koninklijk Paleis. Een paleis is immers tegelijkertijd onderdeel van een sprookjeswereld en van de echte wereld, van het verleden en het heden.

Het is prachtig om te zien hoe Paleis Huis ten Bosch vanuit een rijke historische beeldtaal, als zichtbaar embleem van het koningschap, nadrukkelijk op heden en toekomst gericht kan zijn. Niet alleen wisselen de generaties in de eeuwenoude geschiedenis van het huis, ook de achterliggende cultuur verandert fundamenteel.

 Waar de architectuur van het Paleis gebonden is aan een historische uitstraling, kan de kunst zich met veel meer vrijheid richten op het doortrekken van een lijn van het verleden naar de toekomst. Huis ten Bosch, beroemd om zijn Oranjezaal, beschilderd door de beste 17de-eeuwse schilders, kan een volgende stap in zijn ontwikkeling tonen door ook nu bijzondere kunstwerken toe te voegen. Geheel in de traditie gaat het om twee portretten; tegelijkertijd wordt een totaal nieuwe vorm van portretkunst toegevoegd.

Het was een voorrecht om als Rijksbouwmeester van nabij de totstandkoming van twee unieke werken van uitzonderlijke kwaliteit mee te maken. De Blauwe en Groene Salon, die – naar ik vernam –
inmiddels is omgedoopt tot ‘dna Salon’, maken daardoor op een
geheel eigentijdse manier onderdeel uit van de rijke historie van het Paleis.

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

 

www.hansje.net

www.jacobvanderbeugel.com

www.scheltens-abbenes.com