De tentoonstelling HOUT. De cyclische natuur van materialen, plekken en ideeën laat zien hoe de talloze producten die het bos voortbrengt de sporen dragen van al deze, vaak tegenstrijdige betekenissen van het landschap. HOUT toont het werk van onder andere Aldo Bakker, Eelco Brand, Charles & Ray Eames, Ernst van der Hoeven, Chris Kabel, Lex Pott, Cedric Price, Bethan Laura Wood, Lukas Oleniuk, Onix, SeARCH, Hendrik Wijdeveld en James Wines. Hun werk wordt gepresenteerd in een context van historische, culturele en maatschappelijke referenties.

Veel van de kwaliteiten die aan hout worden toegedicht – natuurlijk, puur – vinden hun oorsprong in de romantische waardering voor het bos. Het even actuele als rijkgeschakeerde verhaal over hout is dan ook onontkoombaar verbonden aan het bos. Maar het bos is ook een kunstmatig landschap, een productiemachine onderworpen aan de wetten van de markt. En de huidige experimenten met hout leiden tot verrassende toepassingen, binnen en buiten het domein van design en architectuur. Het rijke verhaal van HOUT wordt verteld aan de hand van design, architectuurprojecten en objecten uit (inter)nationale kunstcollecties, en kent talrijke referenties naar onder meer de Deutsche Autobahn, Ikea-meubelen, het potlood van Milton Friedman en de bossen rond de verwoeste kerncentrale van Tsjernobyl.

http://www.hetnieuweinstituut.nl/hout

HNI_folder_hout_1 HNI_folder_hout_2